Ansager Søpark
©
15 km

Ansager Søpark

Det tidligere dambrug er nedlagt og erstattet af tre søer. Rundt om søerne og langs Ansager å er der et udstrakt stisystem.

I efteråret 2020 opstilles flere borde/bænkesæt på det rekreative område.

Vild med Vilje er temaet for store dele af området, hvor græs og blomster får lov at gro.

I periferien af søen og langs åen er der ophængt 17 ugle- og falkekasser. Hold øje med om der flytter beboere ind i kasserne. Ridser efter ugleklør ved redehullet vil afsløre fuglenes interesse og besøg i kasserne.