Pølmose / Lillesø
©
13 km

Pølmose / Lillesø

Pølmose er en hedemose. Helt frem til 1960'erne blev der gravet tørv i mosen. Mosen rummer nu et uforstyrrer plante- og dyreliv. Rundt om mosen er der anlagt en 2,5 km. lang natursti.

I 2008 blev der tyndet ud i træerne omkring Pølmosen. Udtyndingen er sket i et samarbejde mellem daværende døgninstitution Tippen og Varde Kommunes Natur og Park.

I 2019 blev der etableret en efterskole for børn med særlige behov i Tippens gamle lokaler.

Naturpleje

Lokale landmænd udsætter 5-6 Galloway ungdyr i Pølmosen. Formålet med afgræsningen er at pleje Pølmosen og forhindre træerne i at gro op igen. Desuden er det formålet at fjerne overskydende næring fra jorden for derved at fastholde en varieret og karakteristisk hedemosevegetation.