Ansager Å
©
14 km

Ansager Å

Ansager Å snor sig naturskønt gennem ådalen omgivet af eng og krat. De sidste spærringer ved tidligere dambrug er fjernet og laksen har uhindret adgang til hele åløbet.

Fiskekort kan købes online.

I og ved åen er der et rigt dyreliv. Vandstær og isfugl er hyppige vintergæster, gråænder og fiskehejre træffes hele året.

Isfuglen

Isfuglen er en kær vintergæst ved Ansager Å og meget iøjnefaldende i sin metalblå fjerdragt.