Ansager Kirke 
©
14 km

Ansager Kirke 

Kirke ligger på en forhøjning midt i byen ved byens torv.

Kirken er fra 1200-tallet med romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir og den nørholmske trane som vejrhane. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier – malet af Liljemesteren. Grundet vækkelse udvidedes kirken i 1889 med to korsarme. 

Som en kuriositet er der ved blændingen af den gamle syddør anvendt en gammel alterbordsplade i granit. I alterbordet ses endnu den udhuggede helgengrav, der i sin tid har indeholdt et lille relikvieskrin. Relikvieskrinet, der indeholder benstumper og bærer den magiske hebræiske inskription +a+g+l+a+ (”Du er stærk i Evighed, Herre”), er nu på Nationalmuseet.

I 1874 blev kirken beskrevet som ”ret venlig udseende”, og der er ikke ændret nævneværdigt på den romanske kirke siden da. Indvendigt bærer kirken præg af tiden under Nørholm, hvor især Teilmann-slægten satte deres aftryk som kirkens velyndere.

Fra en senmiddelalderlig altertavle (omkring 1475) er bevaret en nådestolsgruppe med Maria med Barnet, Gudfader og en helgen. De hænger i dag spredt i kirken.

Altermaleri af kvindelig kunstner

Den nuværende altertavle fra 1839 er udført i egyptisk inspireret klassicisme og prydes af et maleri forestillende Lazarus’ opvækkelse udført af malerinden Caspare Christina Juliane Ulrikke Preetzmann (1789-1876).

Altermaleriet i Ansager er det eneste kendte arbejde i dag fra hendes hånd.