Loddenhøjene
©
13 km

Loddenhøjene

På Ansager Vestermark ligger tre fredede kæmpehøje bevokset med egekrat: Store Loddenhøj, Langloddenhøj og Lille Loddenhøj.

Navnet "lodden" betyder bevokset med buske.

Gravhøjene er begravelsespladser fra den tidligste bondestenalder til slutningen af vikingetiden. De er bygget af jord og tørv over et eller flere gravsteder. De to af gravhøjene er runde i grundplanen og kaldes rundhøje. Den sidste Langloddenhøj er langstrakt og kaldes en langdysse.

Store Loddenhøj

Rund oldtidshøj 3m høj og 21m i diameter. Den er stærkt afgravet fra alle sider og i toppen er der et hul 3m x 6m stort og ca. 1m dybt. Højen ligger på en mark og er græsbegroet med rester af egekrat.

Højen er udgravet omkring 1910. Man fandt dog intet og højen indeholdt ikke sten.

Dværgtrolde set ved højene

På og omkring Loddenhøjene fortæller traditionen om, at der er set et par af de såkaldte dværgtrolde/nisser. De skal være set flere gange, ikke større end et par små drenge. Der er ofte hørt støj i højene, og man fortæller om, at der i højene findes en skat, men ingen turde nærme sig højene.

Pastor Jessen skriver, at hvis ikke krattet var til hinder, havde man nok fået sagen undersøgt. Dog ville efter min mening intet andet være udkommet end - stormænds begravelse efter deres tids skik.

Langloddenhøj

Langstrakt oldtidshøj 4,25m høj og 32mx60m i areal. I vestsiden er en tilgroet 8m bred, ca. 1m dyb kløft. Sydsiden er noget omgravet af gamle kartoffelkuler. I toppen mod syd er der tre mindre huller og et større, der er ca. 3m bredt og indtil 1 mdybt. Foden er skråt afskåret, men tilgroet hele vejen rundt.

Lille Loddenhøj

Rund oldtidshøj 3,6m høj og 35m i diameter. Udgravet fra øst med et 9m stort hul nu 1.4m dybt. En del udpløjet udenfor diget. Højen ligger i udkanten af en mark og er bevokset med græs og buske.