Haltrup Hede
©
17 km

Haltrup Hede

Haltrup Hede er et åbent hedeområde med spredte bevoksninger af fyr, der strækker sig over i alt 60 hektar. Området har kuperet terræn takket være spredte sandklitter, og en enkelt skovvej fører over hele arealet. Naturstyrelsen står for pasningen af området.

For 4 år siden blev skoven nedlagt af store maskiner, hvilket resulterede i et landskab der lignede et stort spil Mikado. Dette blev senere hugget til flis. Under rydningen blev de fleste bjergfyr fjernet, mens løvtræer og enebær blev bevaret for at beskytte dyr og insekter.

Efter at lys igen nåede skovbunden, overtog lyng, revling, tyttebær og mange andre arter terrænet.

For at forhindre genvækst, bliver en del af området med jævne mellemrum brændt af. En lille flok af heste og kreaturer bidrager også til dette ved at afgræsse arealet.

I august viser den blomstrende lyng sig fra sin mest farverige side.

Parkering og infotavle

Drej fra Sønderbro ved nr. 34 og følg markvejen med græs i midten ind til parkeringspladsen. Der er en infotavle over området. Fra parkeringspladsen starter en markeret rød rute, der fører gennem heden og tilbage ad en skovvej. Ruten er lidt over 2 km lang.

Mindesten for tilplantning af heden

For et århundrede siden forvandlede et ægtepar heden til skov. Nu er skoven fældet og heden vender tilbage. Mindesten over tilplantningen står tilbage.

Udsigtspunkt med bænkesæt

Der er sat et bord med bænke op på dette høje sted, hvorfra man har en flot udsigt over heden i øst og ned i mosen. Dette sted er tydeligt markeret fra stien som et sted, hvor man kan nyde udsigten..