Starup Kirke
©
21 km

Starup Kirke

Vester Starup Kirke er en lille landsbykirke smukt og markant beliggende på en lille banke i et åbent engområde syd for Holme Å.

Kor og skib er fra romansk tid ca. 1200 bygget af granitkvadre og marksten. Omkring år 1500 opførtes tårnet. Efter en storm i 1850, blev tårnet genopbygget til sin nuværende form. Et tidligere våbenhus på kirkens nordside blev ved samme lejlighed revet ned, og tårnets nederste del blev i stedet indrettet til våbenhus med adgang fra kirkens nordside.

I kirken findes en meget imponerende altertavle fra ca. 1520.

Skt. Syllatz kilden

Den hellige kilde ved Starup Kirke har givetvis spillet en rolle allerede i jernalderen, bl.a. er der gjort fund af jernalderkeramik, ligesom der er gjort fund af jernalderbebyggelse i nærheden af kilden.

Kilden var særlig effektiv ved Skt. Hans, hvor der blev tændt bål ved den. Herudover var det et ritual, at den syge altid skulle drikke vandet af en ny lerskål, der efterfølgende blev knust og kastet i kilden.