Festpladsen i Skovsende
©
24 km

Festpladsen i Skovsende

Festpladsen i Skovsende Plantage blev anlagt i 1901, hvor der blev bevilget 20 kr til anlæggelsen. Det blev et populært mødested og samlingspunkt for Starups Sogns befolkning. Indre mission i Starup holdt søndagsskole her.

I 1945 kan man se på landkortet, at der er plantet gran på arealet – så på det tidspunkt må man altså ikke ha´ brugt det mere. I forbindelse med oprydning af området efter orkanen i 1999 valgte man at lade festpladsen reetablere.

Festpladsen ligger på Kyst til kyst stien, der løber gennem Varde Kommune. I Starup By findes der informationsfoldere om naturen og kulturen i området.

En afmærket rød rute på ca 4 km langs Holme Å mød øst udgår fra parkeringspladsen ved festpladsen. Ruten passerer et dambrug og en primitiv overnatningsplads samt to broer på sin vej.

Overnatningsplads ved Hesselho

Hyggelig lille plads med udsigt over eng og Ådal. Lejrplads med lille teltplads og en shelter.

På pladsen er der: Affaldsstativ, bordebænkesæt, bålplads og das.

Vandpost findes ved Hovborgvej 109, der ligger 300 meter fra pladsen.