Ølgod Kirke
©
720 m

Ølgod Kirke

Kirken er bygget i romansk stil omkring år 1200. Tårnet er bygget omkring år 1500 og har udvendig adgang på nordsiden. Oprindeligt har der ikke været våbenhus ved kirken, men i senmiddelalderen har man bygget to våbenhuse, i syd og nord til hhv. mænd og kvinder. Våbenhusene er blevet revet ned i 1760. Det nuværende våbenhus er opført i 1960 med toilet og underliggende fyrrum.

Inde i kirken ses der mellem skib og kor et hul i væggen, som giver udsigt op til alteret. Man mener, at det er lavet i 16/1700-tallet, for at man kunne følge med i altertjenesten fra Lindbjerg-stolene. Hullet har i en periode været muret til, men blev genåbnet under restaureringen i 1960.

Ølgod Kirkes hjemmeside