Guldsmedesøen i Ølgod
©
1.0 km

Guldsmedesøen i Ølgod

Guldsmedesøen fik sit navn i 2018. I søen er der fundet en sjælden guldsmed, grøn mosaikguldsmed, som nu lægger navn til søen.

Kommunen var i gang med at oprense søen, da den sjældne guldsmed blev fundet. Det har betydet, at planterne i halvdelen af søen bliver stående. Grøn mosaikguldsmed er nemlig afhængig af planten krebseklo, som er en del af søens bevoksning.

På søens nordside er der etableret en "læringsbro" af træ langs med søen og lidt ud i den. Fra broen er det meningen, at en hel klasse ad gangen og kan stå og fiske med net og samle viden fra søen. Måske viser den sjældne guldsmed sig.