Tistrup Kirke
©
9 km

Tistrup Kirke

Den oprindelige romanske kvaderstenskirke er opført i det 12. århundrede. I middelalderen er kirken udvidet mod vest, og det senmiddelalderlige tårn og våbenhus er tilføjet før hvælvene blev indmuret og udsmykket af Liljemesteren i 1500-20. I våbenhusets gavl er bevaret et solur fra 1785.

I perioden 1701-1916 hørte kirken under Nørholm gods. Udvendig ses indflydelsen i form af tårnets pyramidespir (1740), med vindfløj udformet som Teilmann-slægtens trane, samt kirkegårdens Nørholmske indgangsporte (omkring 1770). Tranen ses også på de øvrige Nørholm-kirker i Thorstrup, Horne og Ansager, dog ikke i Hodde.