Thorstrup Kirke
©
14 km

Thorstrup Kirke

Den smukke romanske kirke med pyramidespir hørte i en lang periode under herregården Nørholm. Af kirkens rige inventar fra Nørholm-tiden er en del stadig i kirken.

I toppen af spiret, der blev tilføjet i 1774, ses Nørholm-tranen. Tranen går igen på hovedgården og de tilhørende kirker i Horne, Tistrup og Ansager fungerer som vindfløj.

Jernkors

Da Torstrup er det sogn, hvori Nørholm er beliggende, er det naturligt, at flere af slægten Teilmann har fundet deres sidste hvilested på kirkegården der. I familiebegravelsen ligger nu 10 af slægten. Alle gravene er (med undtagelse af en der har marmorkors) prydede med et beskedent jernkors, alle i samme stil.