Assenbæk Mølle
©
12 km

Assenbæk Mølle

Området omkring den gamle Assenbæk Mølle er et velfungerende spejdercenter og tillige et naturskønt område til en gåtur. Allerede i 1914 blev møllen, som har givet området navn, nedlagt og siden er stedet benyttet til landbrug, planteskole og senere som jagtgård indtil spejderne overtog stedet i 1962.

Centret og dets faciliteter kan lejes året rundt af spejdere, private, firmaer, skoler og andre institutioner.

Benedikte Broen

Benedikte broen gør det muligt at komme tørskoet over Kybæk, broen har fået sit navn fordi Princesse Benedikte under et større spejderstævne i 1976 har indviet og gået over broen.

Broen ligger i bunden af en smeltevandsrende og under broen løber Kybæk som er en af de mange naturlige kildespring i området. Broen blev renoveret af frivillige i 2014 og forbinder Assenbæk med Letbæk og dermed de to områders stisystemer.

Den gamle mølle

Den oprindelige mølle brændte i 1870 og blev genopført et par år efter. Til højre ses det nedsænkede møllehus, som nu er revet ned.

Møllen er kendt siden 1500-tallet. I 1699 nævnes møllen som skvatmølle med så karrig en vandtilstrømningen, at møllen måtte hvile i fire dage efter en halv dags maling.

Siden er det gået bedre i midten af 1800-tallet startede en produktion af vadmel. Vandmøllen havde nu rigelig med vand og to meters fald. Sidst i 1800-tallet og frem til den blev nadlagt blev møllen brugt til benstamperi (benmel til foder og gødskning) samt kartoffelmelsfabrikation.

Folk Skovlund

I weekenden efter pinse lyder der lystige toner fra Assenbæk Mølle, når Folk Skovlund lejer pladsen til en musikalsk festival for amatørmusikere.

Som Folk Skovlund selv siger: - Vi er en flok håbløse, tonedøve hobbymusikere, der godt kunne tænke os at lære noget mere. Derfor har vi i 2002 taget initiativet til en weekend med en masse kontakter på kryds og tværs med festligheder og umusikaliteter. Vi deler os op i små spillemandsgrupper efter musikgenre og så spiller vi alt hvad remmer og tøj kan holde. Til sidst kulminerer det i en fælles koncert i "Møllehjulet" lørdag aften for hjælpere og gæster.