Ølgod Byskov
©
620 m

Ølgod Byskov

Byskoven ligger lige op ad Ølgod By. Skoven blev påbegyndt i 1882 og bestod udelukkende af bjergfyr. Formålet med tilplantningen var primært at give læ til byen og sikre at de indlandsklitter, der ligger i plantagen, ikke blev til vandreklitter med sandflugt til følge.

Siden da har plantagen udviklet sig til en varieret skov med ca. 25 forskellige træsorter. De oprindelige bjergfyr er der intet tilbage af. I 1977 blev plantagen overtaget af Ølgod kommune og ejes og drives nu af Varde kommune.

Foreningen "Ølgod Byskovs venner" står for en stor del af skovens vedligehold i samarbejde med Varde kommune.

Mindesten over Niels Hansen Uhd

N.H. Uhd fra Egknudgaard var med til at skabe Danmarkshistorie, da han i 1882 forfattede reglerne for verdens første andelsmejeri i Hjedding. Det var et betydnings­fuldt skridt i udbredelsen af andelstanken, der i årene fremover forandrede landbruget.

N.H. Uhd var ligeledes initiativtager bag Ølgod plantage, medlem af sognerådet, landboforeningen og medstifter af Ølgod brandassuranceforening.

Digterparken Hanssinelund

I den nordøstlige del af skoven, tæt på jernbanen ligger en særpræget lille bøgelund på 3 tdr land kaldet Hanssinelund.

Lunden er skabt af Hans Nielsen (1871-1955), som var boghandler i Ølgod og meget interesseret i hedeopdyrkningen og plantningssagen. Sammen med sin hustru, Sine plantede de træer og rejste mindesten over danske forfattere, bl.a. H.C. Andersen, som de ønskede at ære.

Alle stenene er natursten, som passer ind i landskabet. Ingen af stenene er hugget til eller ændret, kun digterens navn, et citat eller en enkel dekoration pryder mindestenene.