Kong Hans´ Bro
©
16 km

Kong Hans´ Bro

På en kold vinterdag i 1513 på vej fra Ribe til Aalborg faldt Kong Hans i vandet, da han krydsede Skjern Å. Han pådrog sig en lungebetændelse, der kostede ham livet.

I forbindelse med genopretningen af Skjern Å i 2003 byggede man på samme sted Kong Hans’ Bro, som er Danmarks længste hængebro af træ. De kraftige pyloner er bygget af ”flådeege”, som blev plantet i 1807 efter tabet af den danske flåde til englænderne. De var tiltænkt bygning af krigsskibe, men da træerne 200 år senere nåede mastehøjde, var behovet for træ-krigsskibe meget begrænset.