Skænken Sø
©
15 km

Skænken Sø

Søen genopstod i forbindelse med genopretning af Skjern Å. Her vokser bl.a. den sjældne vandplante vandranke, som blomstrer i juli og august med hvide tæpper af blomster.

Skænken sø oversvømmer ofte stien på en strækning af 100 m. her kan bare fødder eller gummistøvler være påkrævet.

Fugle

Havørnen har siden 2010 ynglet i omegnen af ådalen og ses dagligt fouragere i området fra Skænken Sø til Ringkøbing Fjord.

Et rørhøgepar ses ofte ved søen, og en bestand på op til 12 sølvhejrer holder til i området ved og vest for Skænken Sø.

Vandretursfolder: Skjern Enge