Holter ved Skjern Enge
©
20 km

Holter ved Skjern Enge

Marker og naturområde nord for udløbet af Skjern Å.

Pomeransfuglen raster/fouragerer hvert år i maj måned med helt op til 300 fugle på markerne nord for ådalen (Falbækvej marker og Holter). Om efteråret og i milde vintre kan ankommer ofte mindre flokke af bjerglærker.