Ganer Å akvarium
©
17 km

Ganer Å akvarium

Ved Ganer Å er der på østsiden af åen bygget en udkigskasse. Ikke som normalt for at se på fugle, men fra udkigskassen er det livet i åen, der er i fokus.

Fra kassen kan du gennem to tykke glasruder se livet i åen, som var åen et kæmpe akvarium.

Adgang er via Klostermarken i Skjern.