Henne Kirke
©
25 km

Henne Kirke

Kirken og den lille kirkeby med kro og præstegård ligger lidt nord for den nu genskabte Filsø. Bygningen ligger på en svag højning, hvis højeste punkt findes under skibets midte, hvorfra der er jævnt fald mod øst og syd.

Opført i 2. halvdel af 1100-tallet, antagelig af Ribe-bispen Elias, som ejede Hennegård, et biskoppeligt gods indtil reformationen. Kor og skib er forlænget allerede o. 1300. Våbenhus og tårn er tilføjet i 1400-tallet. Kirken havde oprindelig bjælkeloft. Rigt inventar. Værdifuld unggotisk krucifiksgruppe o. 1250 på korsets nordvæg.

3-fløjet altertavle

Altertavlen er 3-fløjet sengotisk o. 1500, moderniseret og indsat i renæssanceramme o. 1600-1620. 2 sidealtre o. 1500: Maria med barnet står på sit oprindelige alterbord, og Sct. Niolaus, kirkens værnehelgen, nu ophængt på skibets nordvæg.

Prædikestol 1573 skænket af Hartvig Staverskov, Hennegård. Herskabspulpitur 1776 med karnap og apostelmalerier.