Urup Kirke
©
11 km

Urup Kirke

Kirken blev bygget i 1919 af lokale håndværkere og tegnet af arkitekt N. C. Hansen, Vejle. Kirken er hvidkalket med rødt tegltag.

Kirken har en pudset træhvælving over skib og kor som afgrænses af en apsisbue, der er bygget i røde teglsten. Selve apsis er lyseblå og er udsmykket med 2 cirkelformede bånd som omkranser Davidsstjernen. Alteret er udsmykket med et enkelt udformet, guldbelagt trækors.

Kirken har 150 siddepladser og stolestadernes gavle er udsmykket med reliefskårne blomsterornamenter. Alt er holdt i blåduchede farver.